ΒΙΒΛΙΑ PDF Print E-mail

ΒΙΒΛΙΑ


"Βελονιές με παράδοση από τις φορεσιές του Θεάτρου "Δόρα Στράτου"                       
"Παραδοσιακές βελονιές από τη συλλογή του Θεάτρου "Δόρα Στράτου"
της Δ. Παπουτσοπούλου, επιμ. Α. Ράφτη                        
"Orientalist dance" του Αλκη Ράφτη (αγγλικά)                                                             
"40 ελληνικές φορεσιές από τη συλλογή "Δόρα Στράτου", τόμοι 1 & 2, σύστημα Braille.
"Costumes traditionnels de la Grèce, collection du Théâtre (γαλλικά)                                   
Ο χορός στην ποίηση, Ανθολογία ελλήνων και ξένων ποιητών, επιμ. Αλκη Ράφτη       
Ο χορός στη Ρόδο, του Αλκη Ράφτη                                                                              
Orchesis. Texts on ancient Greek dance. Accompanied by a CD-ROM,
edited by A. Lazou, A. Raftis & M. Borowska (αγγλικά)                                              
"Ο χορός στον πολιτισμό της Καρπάθου", των Μ. Κρητσιώτη & Α. Ράφτη            
Joannes Meursius and his "Orchestra" of 1618, F. Naerebout & A. Raftis (αγγλικά)   
"Το άλογο της περηφάνιας", του P.J. Helias                            
"Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί", της Δόρας Στράτου                                    
"Μια παράδοση, μια περιπέτεια", της Δόρας Στράτου                                                   
"Οψεις του χορού", επιμέλεια Αλκη Ράφτη                            
"Ο κόσμος του ελληνικού χορού", του Αλκη Ράφτη                                      
"Χορός, πολιτισμός και κοινωνία", του Αλκη Ράφτη  (εξαντλήθηκε)                        
"Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού χορού", του Αλκη Ράφτη                                    
"Η ζωή της Δόρας Στράτου", της Κατερίνας Αγραφιώ                                                  
"Οι λαϊκοί χοροί. Ενας ζωντανός δεσμός με το παρελθόν"της Δ. Στράτου                   
"40 ελληνικές φορεσιές", λεύκωμα (ελληνικά και αγγλικά)       
40 Greek costumes, colour album (αγγλικά)                                                                   
“Dance in poetry", by Alkis Raftis (εξαντλήθηκε)                                          
"Greek dances. Living link with Antiquity", Dora Stratou                                       
"The world of Greek dance", by Alkis Raftis                                        
“Le monde de la danse grecque”, par Alkis Raftis (γαλλικά)                                        
"Danse et poésie", par Alkis Raftis (γαλλικά)                                                                
“Griechische Tänze”, Klaus Kramer & Alkis Raftis (γερμανικά)